Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 242 psl.

winis 1

I winis (ar wims) „maser (Maser) – rievė“ E 645 nom. sg., skaitomas winis (Nesselmann Thes. 206) resp. *wims (Trautmann AS 462, Endzelīns SV 274), veikiausiai yra winis = (turbūt i-kamienis, fem.) pr. *vīnis, kurį („rievė“ = „nupjauto medžio metinio sluoksnio apskritas ruožas“) kildinu iš (subst.) *„(susi)vijimas (susisukimas)“, laikydamas jį sufikso *-ni- vediniu iš verb. pr. *vī- „vyti (sukti)“ (plg., pvz., lie. verb. bár-ti subst. barnìs „barimas“) < balt. *vī- „t. p.“ (žr. witwan).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 146.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.