Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 256 psl.

witwan

witwan „wide (Weide) – žilvitis, karklas“ E 603 nom. sg. neutr. (neutr.Trautmann AS 464, bet žr. Endzelīns SV 276) = pr. *vītvan. Jį (subst. neutr.) bei panašios reikšmės subst. (fem.) pr. (dial.) *vītvā (žr. apewitwo) kildinu iš subst. (o-kamienio neutr. resp. ā-kamienio fem.) pr. *„tai, iš ko vẽjama (pìnama)“ < adj. (o/ā-kamienio) pr. *vītva- (neutr.)/*vītvā- „tas (ta), iš ko vẽjama (pìnama)“ (plg. s. v. v. giwan, gasto), kuris – sufikso *-tva- (*-tvā-) vedinys iš verb. pr. *vī-/*vei- „vyti, pinti“ < balt.-sl. *vei-/*vī- „t. p.“ (> lie. vẽj-a/vý-ti „t. p.“ ir kt., rus. ви-ть „t. p.“ ir kt., žr., pvz., Trautmann BSW 346) < ide. *u̯ei- „sukti“ (Pokorny IEW I 1120tt.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 605; Blažek LgB IX 49t.; Lehmann GED 386; Matzenauer BKAS 21.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.