Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 209–210 psl.

ūlint

ūlint „kempffen (kämpfen) – kovoti“ III 12321 [778] inf. = pr. (III) *ūlint resp. *ūlintvei, kuris, jo inicialinį *ū- kildinant iš *vō-, siejamas su ček. vál-eti „atkovoti“ ir pan. (Endzelīns SV 269, plg. Trautmann AS 453).
Pr. (III) *ūlintvei „kovoti“ yra matyt iš pr. *vālītvei (= *vɔ̄lītvei) „grumti(s), parversti, volioti“ (dėl pr. *-ītvei *-intvei 210 plg. s. v. wartint) < verb. (inf.) balt.-sl. (dial.) *vālī- „volioti“ (> rus. вали-ть „parversti, parblokšti“ ir kt.), kuris – vedinys iš verb. balt.-sl. *vēl-/*vel- „velti, sukti“ (> lie. vél-ti „t. p.“ ir kt., žr. Fraenkel LEW 1221) < ide. *u̯el- „sukti, velti“ (dėl jo žr. Pokorny IEW I 1140tt. s. v. 7. u̯el-). Žr. dar s. v. v. walis, II wilnis.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 138; Smoczyński LAV 382.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.