Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 239 psl.

wilnis 2

II wilnis „quappe (Quappe) – vėgėlė E 566 nom. sg., kurio daryba (ir morfologija) nežinoma, be to, jis ir šiaip neturi etimologijos (plg. Būga RR II 152, Endzelīns SV 274). Manyčiau, kad jis yra subst. (i̯o-kamienis, nom. sg. masc.) pr. *vilnīs „t. p.“ < scom. (i̯o-kamienis, mac.) pr. *vilnīs „tas, kas vinguriuoja“ adj. pr. *vilna- „vinguriuojantis“ [plg., pvz., lie. adj. pálšas scom. (i̯o-kamienis, masc.) pálšis „palšas jautis“], o šis – sufikso *-na- vedinys iš verb. pr. *vil-/*vel- „suk(io)ti(s)“ (dėl jo žr. s. v. v. walis, ūlint); plg., pvz., lie. verb. drė́g- (drė́g-ti) adj. drė́gnas (žr. Skardžius ŽD 215).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Blažek, Čeladín, Běťáková Blt XXXIX (1) 120; Matzenauer BKAS 146.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.