Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 351–352 psl.

prēisiks

prēisiks „feindt (Feind) – priešas“ III 7920 [5123] frazėje (III 7920) stas wargs prēisiks „der boͤse Feindt“ (= velnas „velnias“ VE 344), prēisicks „t. p.“ III 8120 [536] frazėje (III 8120) stas wargs prēisicks „der boͤse Feindt“ (= velnas „velnias“ VE 353), nom. sg. masc.; dat. sg. masc. (bet žr. Endzelīns SV 235) prēisiki „(dem) feinde (Feinde) – priešui“ III 11711 [739]. Iš čia galima rekonstruoti subst. (o-kamienį, nom. sg. masc.) pr. *prēisiks „priešas“, kuris – sufikso *-ik- vedinys matyt iš adj. pr. *prēisa- „priešinis, priešingas“, plg. pr. (adj. *svinta- „šventas“ ) subst. *svint-ika- (žr. swintickens), lie. (adj. dìdis ) subst. did-ìkas ir pan. (žr. dar Endzelīn s SV 49).
352 Adj. pr. *prēisa- „priešinis, priešingas“ kildinu iš adj. balt. *preĩṣa- „t. p.“ (žr. toliau), o šį – iš pirmykščio adj. balt. *preĩsa- „t. p.“ (sufikso *-sa- vedinys iš praep. balt. *prei, žr. prei): čia *-s- (po *-i-!) išvirto į *-ṣ- (plg. Karaliūnas Blt I 115tt.).
Greta balt. adj. (nom. sg. masc.) *preisas „priešinis, priešingas“ > *preiṣas „t. p.“, iš kurio yra subst. lie. príešas „Feind“ (žr. LKŽ X 689 s. v. príešas 1), bus buvęs balt. [adj. neutr. *preisa(n) „priešinis, priešingas“ ] subst. (neutr.) *preisa(n) „tai, kas priešinga“ (dėl adj. neutr. subst. neutr. žr., pvz., s. v. giwan) > *preiṣa(n) „t. p.“ > subst. (neutr.) ryt. balt. *priešă „t. p.“ > lie. subst. (neutr.) *príešă „t. p.“ subst. (masc.) príešas „tai, kas nors priešiška“ (žr. LKŽ X 689 s. v. príešas 9).
adj. balt. *preisa- „priešinis, priešingas“ lyties adv. balt. *preisai „priešingai“ > *preiṣai „t. p.“ yra adv. (ir praep.) lie. dial. príešai „prieš“ (žr. LKŽ X 685t. s. v. v. 1 príešai ir 2 príešai; žr. dar Fraenkel LEW 654). Praep. lie. príeš „prieš“ (žr. LKŽ X 681–685 s. v. v. 1 príeš ir 2 príeš) išriedėjo matyt iš adv. (= adj. nom.-acc. sg. neutr.) lie. *príešă „priešingai“ < balt. *preiṣa(n) „t. p.“ < *preisa(n) „t. p.“ [dėl tokio adv. (= adj. neutr.) plg., pvz., s. v. ainawīdai]. Iš subst. (neutr.) balt. *preiṣa(n) „tai, kas priešinga“ (žr. anksčiau) > subst. (neutr.) la. *priesă „t. p.“, turbūt kontaminuojamo su subst. (neutr.) la. *priekjă „priešingumas, priekis“ (žr. s. v. prīki), galų gale, išriedėjo praep. la. prìekš „prieš“ (kitaip jo kilmę suvokia Endzelīns LVG 683).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 106; Smoczyński SEJL 485.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.