Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 242–243 psl.

winnis

winnis „czappe (Zapfen zum Verschluß des Fasses) – volė“ E 398 nom. sg. = (matyt i-kamienis fem. ar masc.) pr. *vinis [*-i- (*vi-) trumpumą rodo geminatinė raidė -nn-] bei jo giminaitis lie. vinìs „Nagel, Stift“ (Trautmann AS 462, Endzelīns SV 274, Fraenkel LEW 1257) yra „ohne Etymologie“ 243 (Fraenkel l. c., žr. ir Trautmann l. c., Endzelīns l. c.).
Man rodos, kad pr. „volė“ yra iš „tam tikras kaištis“ < *„vyniotinis (tam tikru būdu suvyniotas) kaištis“ (plg. lie. volė̃ „Zapfen zum Verschluß des Fasses“ panašią semantinę kilmę, žr. Fraenkel LEW 1273 s. v. volė̃), šitaip bus atsiradęs ir lie. (*„tam tikras kaištis“ >) vinìs „vinis“ [plg., pvz., vok. Nagel sinonimą vok. Stift „vinutė (be galvutės); kaištis“]. Taigi atstatau subst. (i-kamienį) balt. dial. *vini-vyniotinis kaištis“ < „tai, kas suvynióta“, laikydamas jį sufikso *-ni- vediniu iš žodžio verb. balt. *vī- „vy(nio)ti“ (dėl jo žr. s. v. witwan) lyties verb. balt. dial. *vi- „t. p.“ (su trumpuoju *-i-), kuri slypi šaknyse žodžių, pvz., lie. -vìtis (žil-vìtis), vizgà [savo seg-mentu *vi- sietinų su verb. balt. *vī- „vy(nio)ti“, žr. Fraenkel LEW s. v. v.] ir pan. Pagaliau plg. Fraenkel LEW 1257, kuris s. v. vinìs rašo: „Etwa zu výti 2.?“.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński DL 99t., SEJL 756.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.