Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 245–246 psl.

wīrds

wīrds „Wort – žodis“ III 6117 [4118] (= ßodis „žodis“ VE 258), wirds „t. p.“ III 495 [354], III 499 [357], III 5910 [3934], III 7718 [514] nom. sg. masc.; acc. sg. (masc.) wirdan „Wort – žodį“ III 2913 [2325], III 511 [3520], III 5119 [3533], III 599 [3932], III 6118 [4120], III 6119 [4120], III 6121 [4122], III 776 [4930], III 879 [5516], III 8722 [5526], III 8727 [5530], III 1014 [6314], III 10310 [654], III 11318 [717]; „loc.sg. (žr. Mažiulis BS 136, kitaip Endzelīns SV 275) wirdai (III 9717) frazėje en stesmu wirdai „in dem wort – tame žodyje“ III 9716–17 [6125] (= tame ßodije „tame žodyje“ VE 4214); nom. pl. (masc.) wirdai „wort (Worte) – žodžiai“ III 616 [4110], III 617 [4112], III 7516 [4916], III 772 [4926], III 774 [4928]; gen. pl. (masc.) wirdan „žodžių“ frazėje (III 1013) steison wirdan „tų žodžių“, verstoje iš vok. (III 1003) des Worts „to žodžio“; dat. pl. (masc.) wirdemans „wortten (Worten) – žodžiams“ III 332 [2526], III 677 [451]; acc. pl. (masc.) wirdans „wortten – žodžius“ III 693 [4517], III 6914 [4525], III 6926 [4535], „wort (Worte) – t. p.“ III 7520 [4919], III 7714 [4935], „wortten (Worte) – t. p.“ III 7716 [512].
Turime subst. (masc., nom. sg.) pr. (III) *vīrds „žodis“ (su 246 cirkumfleksiniu *-īr-), kuris iš subst. (matyt neutr., nom.-acc. sg.) vak. balt. *vir̃dan „t. p.“ (su cirkumfleksine šaknimi), buvusio greta subst. (matyt neutr., nom.-acc. sg.) ryt. balt. *var̃dan „t. p.“ (su cirkumfleksine šaknimi) > la. vā̀rds „žodis, vardas“, lie. var̃das „vardas“ (plg. PKP II 142, išn. 235). Šie vak. balt. ir ryt. balt. žodžiai jau seniai laikomi giminaičiais su germ. *wurda (neutr.) „žodis“ (> go. waurd „t. p.“ ir kt.), italik. dial. (> lo. verbum „t. p.“), žr. Endzelīns SV 275, Fraenkel LEW 1198 ir liter. Iš tų balt., germ., italik. žodžių rekonstruojamos lytys subst. (neutr.) ide. *u̯r̥dho-/*u̯ordho-/*u̯erdho- „žodis“, kurios laikomos sufikso *-dho- vediniais iš verb. ide. *u̯er- „sakyti ir pan.“ (Pokorny IEW I 1162t.).
Man rodos, kad ta ide. subst. lyčių rekonstrukcija yra šiek tiek ydinga štai dėl ko:, pvz., vak. balt. *virda- „žodis“ ir ryt. balt. *varda- „t. p.“ yra matyt ne ide., o balt. dariniai (tiesa, gana seni) – sufikso balt. *-da- (< ide. *-dho-) vediniai iš verb. balt. *ver-/*vir- „sakyti ir pan.“ (< ide. *u̯er-/*u̯r̥- „t. p.“, dėl jo žr. Pokorny l. c.). Panašiu būdu ir savarankiškai [t. y. ne ide., o germ. resp. italik. (dial.) kalbose] bus atsiradę (tiesa, irgi gana seniai) germ. *wurda „žodis“ ir italik. dial. žodis.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Kloekhorst EDHIL 372t.; Lehmann GED 396; Orel HGE 475; Smoczyński LgB I 155, DL 204, SEJL 721; Vaan EDL 664t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.