Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 251–252 psl.

wissaseydis

wissaseydis „dinstag (Dienstag) – antradienis“ E 19, kurio fonologinė rekonstrukcija ir pati etimologija nėra aiški. Jo kilmę gvildenusios hipotezės, kurias kėlė Brückneris (KZ XLIV 332), Benveniste’as (StB II 82t.), Mikkola (StB III 131tt., visai panašiai – Kiparsky Blt IV 250t., Knobloch Donum Balt. 270tt.), nėra patikimos, žr. Endzelīns SV 276 („bez drošas etimoloģijas“).
Reikia iš principo pritarti 1973 m. paskelbtai V. Pisani’o (Blt IX 51t.) nuomonei: pr. (E) wissaseydis „antradienis“ esąs pr. *visasēdis „t. p.“ < „allgemeine Sitzung“ (= pr. *visa- „visa-“ + sēdis „Sitzung“), tik čia per mažai analizuojamas šio pr. (E) žodžio darybos aspektas, nekalbama net apie tai, kokio kamieno (i̯o-, ar i-, ar o-kamieno) buvo kompozitas wissaseydis (bei spėjamasis pr. *sēdis „Sitzung“).
Į Pisani’o nuomonę panaši mano nuomonė, kurią prieš daugelį metų (1966 m.) esu plačiai dėstęs (Universiteto studentams) ir jos santrauką paskelbęs (1981 m.), žr. PKP II 256 (išn. 23). Manyčiau, kad wissaseydis yra nesenas kompozitas (būtent nesenas, žr. toliau), o tokie (t. y. neseni) baltų dialektų kompozitai, kiek galima spręsti ypač iš lie. duomenų, dažniau i̯o-kamieniai. Taigi wissaseydis „antradienis“ gali būti subst. (i̯o-kamienis, nom. sg. masc.) pr. *visasēdīs „t. p.“ (dėl *-ē- parašymo raidėmis -ey- žr. s. v. v. pleynis, seyr ir liter.) < *„visų sėdėjimas (allgemeine Sitzung)“ (plg. Pisani l. c.), o šis matyt ne iš *visa- „visa-“ (žr. wissa) + (subst.) *sēdis „Sitzung“ (sic Pisani l. c.), o iš *visa- „visa-“ + *-sēdīs verb. *sēd- „sėdėti“ (žr. s. v. sindats), plg., pvz., subst. (i̯o-kamienį, 252 nom. sg. masc.) lie. linãmynis „linų mynimo laikas“ (LKŽ VII 519) = lina- „linai“ + -mynis ( verb. mìn-ti). Toks subst. pr. „antradienis“ < *„visų sėdėjimo laikas (diena)“ (plg. minėtą lie. linãmynis „linų mynimo laikas“) < *„visų sėdėjimas (posėdis)“ gana aiškiai rodo, kad tuo metu, t. y. antradieniais, būdavo prūsų genties (resp. giminės) visų vyrų susirinkimai (posėdžiai) karo ar kitais reikalais (plg. Pisani l. c., žr. ir PKP II 256, išn. 23); plg. cariawoytis (žr.) darybą ir semantiką.
Subst. pr. (E) *visasēdīs „visų sėdėjimas (posėdis)“ > „susirinkimas“ nėra senas: sandą *vis(a)- turintys panašios reikšmės subst. dariniai baltų dialektuose yra neseni, – gal kálkės iš vok. ar kitų kalbų. Vadinasi, subst. pr. *visasēdīs „visų sėdėjimas (posėdis)“ > *„susirinkimas“ > „antradienis“ yra nesenas žodis (atsiradęs laikais, matyt nedaug senesniais už E originalo sukūrimą) – kalkė iš vok. Dienstag „antradienis“, tiksliau, iš jo senesnės lyties vok. Dingstag „antradienis; susirinkimo diena“, kurio sandas Ding dar v. v. a. laikais turėjo reikšmę „susirinkimas“ (žr. Paul DW 127 s. v. v. Dienstag, Ding). Plg. Pisani l. c.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Larsson NCOP 83t.; Matzenauer BKAS 148; Stundžia BJPM 41, BSI XVIII 199.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.