Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 165 psl.

bucus

bucus „buche (Buche) – bukas (medis) E 592 nom. sg. masc., galbūt = *bukus, t. y. *buks < *bukas (plg. auwerus, žr.), plg. ir bucca-(reisis) (buccareisis), buca-(warne) (bucawarne) [dėl fleksijos pr. (buc)-us kitokį spėjimą atsargiai pateikia Endzelīns SV 154, plg. Toporov PJ I 262]. Tiesa, vietoj pr. *bukas ar ne geriau rašyti pr. *būkas. Tai, kad bucca-(reisis) čia rodąs trumpąjį pr. *-u- (Būga RR II 92, Endzelīns l. c.), ne visai lengva pagrįsti: yra buca-(warne) bei bucus ir tokių atvejų (nors ir retų!), kuriais po ilgo balsio einantis priebalsis parašytas geminatiškai. Pr. *bū̆kas yra skolinys arba iš lenk. buk, arba iš atitinkamos anų laikų vok. lyties; panašus skolinys yra ir lie. bùkas resp. bū̃kas (LKŽ I² 1137). Plg. Trautmann l. c., Endzelīns l. c., Fraenkel LEW 63, Toporov PJ I 262t. ir liter.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Blažek LgB IX 37.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.