Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 252 psl.

wissaweidin

wissaweidin „eitel (nichts als, nur) – visokiai, bet tik kaip, tiktai“ III 559 [3727–28] (= tiktai VE 225) adv. [dėl adv. vok. (III 548) eitel „nichts als, nur“ žr. Paul DW 152, Götze FG 63] = adv. pr. (III) *visavīdin (= *visaveīdin) „visokiai“, kuris (dėl jo, kaip adv., be reikalo abejoja Endzelīns SV 276) suponuoja skiriamąjį pron. (o/ā-kamienį) pr. *visavīda- „visoks“ (dėl visa to plg. adv. kittawidin, žr.) – sufikso *-vīd- vedinį iš pron. *visa- „visas“ (plg. s. v. ainawīdai), žr. dar Rosinas 204.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Larsson NCOP 89, RosinasSM 305.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.