Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 252 psl.

wissawidei

wissawidei „allesampt (allesamt) – visokiai“ III 11320 [719] adv. = pr. *visavīdei (dėl formos plg. s. v. ainawīdai) ar pron. (nom. pl. masc.) pr. *visavīdei „visokie“ [žr. Endzelīns SV 276, PKP II 217 (išn. 700)] suponuoja skiriamąjį pron. pr. *visavīda- „visoks“ (žr. wissaweidin).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.