Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 254 psl.

wissemusīngis

wissemusīngis „almechtiger (allmächtiger) – visagalis“ III 11716 [7313] (= wissagalisis VE 582), III 1199 [7331] (= wissagalisis VE 5817), III 12914 [7921], III 13114 [811] adj. nom. sg. masc.; acc. sg. (masc.) wissemusingin „allmechtigen (allmächtigen) – visagalį“ III 3918–19 [2926] (= wissagalintighi VE 1419–20), III 435 [3117] (= wissagalinczoja VE 167–8 gen. sg.), wismosing (sk.: wismosingin) „almechtigen (allmächtigen) – t. p.“ I 710 [526]; gen. sg. (masc.) wismosingis „almechtigen (allmächtigen) – visagalio“ I 92–3 [532].
Suponuotinas adj. (nom. sg. masc., matyt i̯o-kamienis) pr. (I, III) *visamuzīngis „visagalis (kirčiuotas skiemuo – *-zīn- su cirkumfleksiniu *-īn-) < pr. *visamuzīngīs „t. p.“ – kompozitas pr. *visa- „visa-“ (žr. wissa) + adj. *musīngīs „galintis, galimas“ žr. musīngin); šis pr. adj. kompozitas – taip pat kalkė iš vok. adj. (plg. s. v. wissemokin).
Pastaba. Minėtas pr. *visamuzīngis bei musīngin (žr.), taip pat musīlai (žr.) turi segmentą mu- galbūt pr. (semb.) *mū- < pr. *mā- (bet žr. s. v. massi ir liter.), kitaip sakant, tuose pr. (I, III) žodžiuose gal slypi verb. pr. lytis *māz- „galėti“ greta *maz- „t. p.“, plg. verb. balt. *grab-/*grāb- (dėl jo žr. s. v. grobis).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Larsson NCOP 85; Smoczyński LAV 246t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.