Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 165–166 psl.

būrai

būrai „schuͤchter – baugščiai“ III 9316 [5917] adv. (= pabaiditas VE 4014–15 nom. pl. fem.) = (I Petri 3, 6) gr. φοβούμεναι = lo. pertimentes = nesibijot ChB (I Petri 3, 6). Vok. (III 9316) schuͤchter adj. „baugštus“ bei adv. „baugščiai“ (dėl reikšmės plg. Paul DW 536) išverstas adverbiškai – adv. būrai „baugščiai“ (PKP II 185), o ne lauktina adj. nom. pl. fem. lytimi „baũgščios“, kurią čia randa Trautmann AS 315, Toporov PJ I 264, plg. Endzelīns SV 154. Tame pačiame III kat-mo puslapyje netoli (už trijų eilučių) nuo vok. (III 9215) schuͤchter „baugštus; baugščiai“ – pr. (III 9316) adv. būrai „baugščiai“ yra vok. (III 9218) schew „baikštus; baikščiai“, išverstas į pr. (III 9319) adj. (nom. pl. masc.) dūrai „baikštūs“ (žr.). Kadangi pr. būrai ir dūrai (hapax legomena!) yra labai panašūs (leksiškai ir fonetiškai), tai būrai mėginamas taisyti į dūrai (Brückner KZ 332, Schmalstieg OP 83, plg. Endzelīns l. c., Toporov l. c., Nesselmann Thes. 24). Tačiau niekas neatsakė į klausimą: „bet kā izskaidrot b gaidāma d vietā?“ (Endzelīns l. c.); o dėl to ir „вопрос o būraidūrai остается запутанным“ (Toporov l. c.). Manyčiau, kad pr. būrai yra iš tikrųjų klaida vietoj dūrai, atsiradusi štai dėl ko: a) pr. adj. *dūra- „baikštus, baugštus“ (žr. dūrai) bus buvęs A. Viliui neįprastas resp. iš Pauliaus Mėgoto 166 išgirstas žodis – pr. kalboje „baukštus“, „baikštus“ ir pan. bus buvę reiškiami įprastai šaknies *bī-/*bai- „bijoti“ (žr. biātwei) vediniais (plg., pvz., lie. Ds šnektą, kurioje šiam reikalui yra tik baikštùs, bailùs ir pan.), b) visa tai ir ypač minėtų vedinių pradinis *b- galėjo būti akstinas teksto fragmentui tijt *dūrai (-t + *d-) okazionaliai disimiliuotis į (-t + b- =) tijt būrai (III 9315–16). Kitokie pr. būrai kilmės aiškinimai (dėl jų žr. Toporov l. c. ir liter.) yra mažiau patikimi.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 30.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.