Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 258 psl.

woapis

woapis „varbe (Farbe) – dažai (flüssiger Farbstoff)“ E 457 yra (matyt o-kamienis, nom. sg. masc.) pr. *vɔ̄pis, t. y. *vāpis < *vāpas „t. p.“, kuris veikiausiai giminiuojasi su rus. вапъ/вапа „dažai“, be to, su la. vãpa (vãpe) „glaistas, glazūra“, lenk. wap-no „kalkės“ ir kt. (žr. resp. plg. Trautmann BSW 341, Brückner SE 601, Endzelīns SV 276 ir ypač Vasmer ESRJ I 272 s. v. вапа I). Iš visa to galima rekonstruoti subst. (o- resp. ā-kamienį) balt.-sl. *vāpas/*vāpā, tačiau jo reikšmė, daryba ir pati etimologija nėra išaiškinta (plg. labai abejotinos vertė̃s hipotezes – ESSJ I 72, Karulis LEV II 485).
Subst. balt.-sl. *vāpas/*vāpā, man rodos, bus buvęs *„tam tikras skystis< *„lėtas tekėjimas“ (žr. toliau), iš kurio išriedėjo ir subst. s. rus. (bažn. sl.) вапа „ežeras, bala“ (plg. Trautmann BSW 342: < *„stehendes Wasser“), plg. liter. apud Vasmer l. c. s. v. ва́па II.
Subst. balt.-sl. *vāpas „lėtas tekėjimas“ bei *vāpā „t. p.“ (nomina actionis) – fleksijų vediniai iš verb. balt.-sl. *vāp-/*vap- „lėtai tekėti“ (plg. archajinį o- resp. ā-kamienių nomina actionis darybos modelį apud Skardžius ŽD 35, 38t.), kuris iš verb. balt.-sl. *vep- (*up-) „t. p.“ atsirado panašiai kaip, pvz., verb. balt.-sl. *grāb-/*grab- išriedėjo iš verb. balt.-sl. *greb- (žr. s. v. grobis).
Verb. balt.-sl. *vep-/*up- „lėtai tekėti“ < ide. *u̯ep-/*up- „t. p.“ (žr. dar s. v. wupyan), dėl jo plg. Pokorny IEW I 1149 s. v. 1. *u̯ep- (tik čia jis laikomas ne verb., o subst. „Wasser“).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Larsson FsKlingenschmitt 365; Smoczyński DL 204.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.