Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 262 psl.

wolti

wolti „er (Ähre) – varpa“ E 276 nom. sg. fem. = pr. *valtī (ī-/i̯ā-kamienis, plg. s. v. kexti) yra matyt vietoj (i-kamienio) vak. balt. *valti- „t. p.“ (žr. ir Schmid Verb. 18t., plg. Kaukienė LKK XXXVI 100) < balt.-sl. *valti- „t. p.“ (> lie. váltis „avižos varpa“, serb.-chorv. vlȃt „varpa“ ir kt., žr. Fraenkel LEW 1193, Vasmer ESRJ I 345t.); vietoj šio suponuoti balt.-sl. *valkti- „t. p.“ (Trautmann BSW 341, plg. Būga RR II 669) matyt negalima (žr. Vasmer l. c., Fraenkel l. c., plg. Skardžius ŽD 330).
Balt.-sl. *valti- „varpa“ (jis bus turėjęs ir kitokių reikšmių) yra iš (subst.) *„suki(nėji)mas“ – sufikso *-ti- vedinys (su šaknies vokalizmo apofonija) iš verb. balt.-sl. *vel- „suk(inė)ti“ > lie. vél-ti ir kt. (žr. s. v. walis). Plg. (dėl semantikos) ir lie. várpa „Ähre“ bei la. vãrpa „t. p.“, kurie irgi iš *„suki(nėji)mas“ verb. balt. *verp- „sukti“ (žr. s. v. etwiērpt).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 836; Larsson FsKlingenschmitt 367; Matzenauer BKAS 149; Orel HGE 445; Smoczyński SEJL 716.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Oettinger LPH 188 [laikomas specifiniu š. vak. ide. arealo (apimančio italik., kelt., germ., balt. ir sl. kalbas) žodžiu].


    Rinkevičius Vytautas, 2015-01-05
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.