Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 262–263 psl.

woragowus

woragowus „wynber (Weinbeere) – vynuogė“ E 389 – klaidingai užrašytas žodis. Bandoma jį atsargiai taisyti į *winawogus ir jo segmentus *wina- bei *-wogus sieti su pr. winis „vynas“ (žr. II winis) resp. lie. úoga = la. uôga (Trautmann AS 465, plg. Endzelīns SV 277). Tačiau toks woragowus taisymas yra labai didelis: prūsistai supranta, kad juo mažesnis taisymas, tuo jis patikimesnis.
Man rodos, kad woragowus „vynuogė“ geriau taisyti (mažesnis taisymas) į *winiagowus (plg. vietoj *caryangus parašytą cinyangus, 263 žr. *caryangus) = pr. *vīnʹagavus < *vīnʹagavs [čia dėl *-us < *-s (be to, po labialio!) plg., pvz., s. v. v. asmus, kalmus] < *vīnʹagavas „t. p.“ < *vīnjagavas „t. p.“. Jis galėtų būti iš subst. *„tai, kas vynuoginis“ adj. (o/ā-kamienis) *vīnjagava- „vynuoginis (vynuoginė)“ – sufikso *-ava- (dėl jo žr. Endzelīns SV 44) vedinys iš subst. pr. *vīnjagā „vynuogė“ [jis prūsams neasocijavosi su pr. *ōgā „uoga“ (jeigu jis iš tikrųjų buvo)]; šį (kultūrinės sferos žodį) laikyčiau skoliniu iš piet. sl. *vinjaga „t. p.“ (dėl jo žr. Trautmann BSW 202, Sławski SEP I 489, Skok ERHSJ III 595), kažkokiais tarpiniais keliais (matyt per religinės literatūros kalbą) pasiekusiu prūsus.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Larsson NCOP 52; Matzenauer BKAS 149.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.