Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 179–180 psl.

darg-

darg- asmenvardžiuose Darg-e, Darg-ute, Darg-use, Darg-el, Darg-il ir pan. (Trautmann PN 135) resp. lie. (asmenv.) Dárgis, Dargutis, Dargẽlis ir pan. slypi turbūt adj. pr.-lie. *darga- < balt.-sl. *darga- > la. dā̀rgs „brangus“, sl. *dorgъ „t. p.“ 180 (> rus. до́рог „t. p.“ ir kt.), žr. Bezzenberger AM XIII 414, Lewy PN 46, Trautmann BSW 45, Endzelīns SV 156, Toporov PJ I 301. Tačiau to adj. balt.-sl. *darga- reikšmė bus buvusi ne „brangus“ (taip įprasta manyti), o „išlaikantis, tvirtas, stiprus ir pan.“ [jis yra sufikso -g- vedinys iš verb. balt.-sl. *der- „išlaikyti, tvirtai laikyti“ < ide. *dher(H)- „t. p.“ – Pokorny IEW I 254], kuris į „brangus“ išvirto ne pr. ir lie., o tik sl. ir la. kalbose (plg. pr. tēmpran „brangus“ kilmę., žr. tēmpran).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 113; ESSJ V 77.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.