Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 190–191 psl.

deiwa deiwūtskai

deiwa deiwūtskai „gotseligst (gottseligst)“ III 1336 [8113] adv. (klaidingai rašo Toporov PJ I 321: deiwa deiwūtiskai) = *deivadeivūtskai < 191 *deivadeivūtiskai (sudurtinis žodis, plg., pvz., *buta-tāvas, žr. butta tawas), kurį laikyti reduplikuotos šaknies superlatyvu adv. (Trautmann AS 319, Toporov l. c. plg. Endzelīns SV 158) arba spėti, kad čia buvo remtasi tam tikru baltišku modeliu, negalima. Juk pr. (adv.) *deivadeivūtiskai yra paprasčiausia kalkė, be to, netiksli – ne iš vok. (gradus superl.) gotseligst (III 1326), o iš vok. (gradus positivus) gotselig „gottselig“ (sudurtinis žodis!) pr. *deiva- „gott-“ (žr. deiwas) + *-deivūtiskai „-selig“ (žr. deiwūtiskan). Vadinasi, kalkės pr. adv. *deivadeivūtiskai reikšmė buvo ne „pamaldžiausiai“ (PKP II 239), o „pamaldžiai, dievotai“. Plg. teisingą vertimą: vok. gotseligkeyt „Gottseligkeit – dievotumas, pamaldumas“ (III 9016) pr. deiwutiskan „t. p.“ (III 9117, žr. deiwūtisku).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.