Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 54–55 psl.

ainawīdai

ainawīdai „gleich (gleich) – vienokiai“ III 651 [4311] (= ligey „lygiai“ VE 2611), 10322 [6514], 11512 [7124], ainawijdei III 4515 [339], ainaweydi III 10319 [6511], ainawydan III 4323 [3130] adv. Pastaroji lytis yra adv. = adj. nom.-acc. sg. neutr. -an, plg. adv. s. sl. malo „mažai“, lo. multum „daug“ ir pan. Adv. ainawīd-ai = lie. adv. -ai (lab-aĩ, ger-aĩ ir kt.). Šios dvi pr. adv. lytys suponuoja pr. adj. *ainavīds „vienoks“ < *ainavīdas < aina- (žr. ains) + *vīda- (Endzelīns SV 84, 92), kuris – giminė su la. veĩds „išvaizda, būdas“, lie. véidas „veidas; išvaizda“, rus. вид „išvaizda“, serb.-chorv. vȋd „matymas, išvaizda“ ir kt., gr. ϝεῖδος „išvaizda“ ir kt., žr. s. v. widdai; pr. *vīda- (subst.) reiškė greičiausiai „matymą“ > „išvaizdą“ (plg. Trautmann AS 297, Endzelīns SV 84, Fraenkel LEW 1216), taigi pr. *ainavīda- buvo „kas vienõs (= vienokios) išvaizdos“ > „vienoks, panašus“, plg. la. viênveidîgs „vienokias, vienodas“. Kaip minėta, greta pr. adv. ainawīdai (iš o-kamienio adj.) yra paliudyta lytis pr. adv. ainawijdei. Jos formantas -ei yra matyt iš *-ʹai (t. y. iš *-ai su prieš jį einančiu minkštu priebalsiu) > *-ei, kurį bus turėję pr. adverbijai, kilę iš i̯o-kamienių adjektyvų (plg. lie. adv. žaliaĩ adj. žãlias ir pan.). Kitaip sakant, pr. adv. ainawijdei suponuoja a) arba i̯o-kamienę pr. kat-mų šnektų (XVI a.) lytį adj. *ainavīdis (nom. sg. masc. < *-īs, žr. PKP II 251t.), egzistavusią greta o-kamienės adj. *ainavīds (nom. sg. masc. < *-das), b) arba – taip kur kas patikimiau galvoti – štai ką: i̯o-kamienius adjektyvus suponuojantis adv. *-ei (< *-ʹai) galėjo atsirasti ir o-kamienius adjektyvus suponuojančiuose adverbijuose (su -ai) dėl to, kad o- bei i̯o- ir net i-kamienių adj. bei subst. paradigmų formos pr. kat-mų šnektose (XVI a.) buvo jau gerokai sumišusios (apie tai reikėtų atskirai pakalbėti, tuo tarpu žr. PKP II 218, išn. 709).
55 Dėl šitõs priežasties o- resp. i̯o-kamienius adjektyvus suponuojantiems adverbijams (su -ai resp. -ei) galėjo atsirasti ir i-kamienius adjektyvus suponuojantis adv. -i (taip bus atsiradusi lytis pr. ainaweyd-i), plg. pr. (i-kamienį) arw-i (adv. = nom.-acc. sg. neutr., kaip ir pr. ainawydan adv. = nom.-acc. sg. neutr., žr. anksčiau), žr. s. v. arwis. Dėl tų pr. adv. -ai, -ei, -i kilmės plg. Trautmann AS 249t., Endzelīns SV 92t.; kitaip – Schmalstieg OP 117, Toporov PJ I 61.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Larsson NCOP 88; Matzenauer BKAS 145; Rosinas 204, BĮSM 305.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.