Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 196 psl.

dengenennis

dengenennis „himlische (himmlische) – danginis, dangiškasis“ III 4920 [3517], (= danguiesis VE 1919), „himlischer (himmlischer) – t. p.“ III 8111 [5134] (= danguiesis VE 3417), dengnennis „t. p.“ III 4911 [359] (= danguiesis VE 1912), „t. p.“ III 8314 [5318] (= danguiesis VE 3521), dengnennissis „t. p.“ III 7911 [5116] (= danguiesis VE 3315) adj. nom. sg. masc. Čia visur slypi lytis matyt *dengininis < *dangininīs (nom. sg. masc.), atsiradusi remiantis (žr. Endzelīns FBR VIII 134) lytimi *danginin-in (įvardžiuot. adj. acc. sg.), egzistavusia greta (neįvardžiuot.) *danginin „danginį“ (acc. sg., žr. s. v. dengniskas) – sufikso -in- vedinio iš II dangus (žr.). Minėta dengnennissis (< *dengininis-) yra arba klaida (vietoj *dengnennis, plg. steiseisei III 856), arba pronominalizuota būdvardžio pr. *dengininis (įvardžiuot. adj. nom. sg. masc.) lytis. Plg. Endzelīns SV 159.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.