Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 199 psl.

dīgi

dīgi „auch – taip pat, taipogi“ III 6518 [4324], III 7112 [4711], III 916 [5722], dijgi „t. p.“ III 397 [2916], III 4312 [3122], III 493 [351], III 496 [355], III 3518 [3514], III 5110 [3527], III 534 [376], III 556 [3725], III 5511 [3729], III 654 [4313], III 693 [4517], III 712–3 [473], III 757 [4910], III 7521 [4920], III 8318 [5321], III 9118 [5732], III 9523 [618], III 10314 [657], III 10325 [6516], III 10327 [6518], III 1075 [6715], III 11317–18 [717], III 11319 [717], III 1154 [7117], III 1158 [7120] III 11510 [7122], III 1178 [736], III 11710 [738], III 1214 [7516], III 12114 [7523], III 12119–20 [7526], III 12322 [779], III 1336 [8113], digi „t. p.“ III 6518 [4324], III 915 [5721], III 10719 [6725], dēigi „t. p.“ III 516 [3523] (taisytinas į deīgi), deigi „t. p.“ III 7915 [5119], III 9521 [617], deygi „t. p.“ II 1312 [1325], deyg „t. p.“ I 1312 [724], dei „t. p.“ III 11116 [6922] (gal vietoj deig; įprasta taisyti į deigi), kaigij gi „wie auch – kaip taip pat“ III 1153 [7116] (taisoma į kaigi dijgi). Pr. *dīgi yra enklitiko -gi (žr.) išplėsta * (žr. -din); plg. rus. то-же „taip pat“.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.