Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 361 psl.

-gi

361 -gi prtc., žr. s. v. v. beggi, dīgi, ergi, kāigi, neggi, niqueigi; plg. lie. ar̃gi, ir̃gi, taĩgi, kaĩgi, kur̃gi ir pan. (žr. Hermann Lit. Stud. 103tt., Zinkevičius LD 436 t). Pr. -gi = lie. -gi yra turbūt iš balt. (gal dial.) *-gī (plg. Būga RR III 606), o ši – (su pailgintu *) iš balt. *-gĭ < ide. *-g(h)i (> s. ind. hi, gr. -χι ir pan.), egzistavusios greta ide. *-g(h)e/o (žr. s. v. anga ir liter.) bei ide. (gal dial.) *-g(h)u (> s. sl. -gъ ir pan., žr. dar s. v. anga). Pr. -gi bei lie. -gi gretinimui su s. ind. hi ir pan. nepritaria (man rodos, be reikalo) Toporov PJ II 231.
Atrodo, kad turime partikulos-enklitiko šaknį ide. *g(h)-, išplėstą a) formanto *-i [i-kamienį encl. *g(h)i], b) formanto *-e/o [e/o-kamienį (t. y. tematizuotą) encl. *g(h)e/o], c) formanto *-u [u-kamienį encl. *g(h)u], plg. s. v. -din [dėl u-kamienio encl. ide. *g(h)u plg. s. v. quei].

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 1633; Matzenauer BKAS 47t.; Mayrhofer EWA II 814t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.