Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 201–202 psl.

dīlinai

dīlinai „wircket (wirkt) – (pa)veikia, daro“ III 613 [418] 3 sg. praes. (= dara VE 2416) yra iš (su analogiškai prilipdytu -i) *dēl-ina (plg. pr. muk-inna) su inf. *dēl-intvei (plg. inf. lie. -inti) arba dīlinai < *dēl-ināi < *dēl-ināi̯a [plg. la. -inā(i), žr. Endzelīns LVG 840tt.] su inf. *dēl-inātvei (plg. inf. la. -inât). Pr. *dēl-intvei ar *dēl-inātvei yra nesenas darinys, atsiradęs iš pr. *dēla- „darbas“ (žr. dīlas) greta senojo pr. *dēl-ātvei „dirbti, daryti“ (žr. s. v. dīlants) pagal modelį, panašų a) į lie. klamp-óti „eiti, bristi per purvus ir pan.“: klam̃p-inti „t. p.“ iešk-óti „suchen“ : iešk-inti „t. p.“ (LKŽ III 14) ir pan. resp. b) į la. cil-ât : cil-inât (plg. lie. kil-óti : kil-inė́ti, iešk-óti : iešk-inė́ti ir kt.) ir pan. Kitaip sakant, pr. dēl-intvei (ar *dēl-inātvei) atsirado kaip iteratyvas-kauzatyvas (plg. atitinkamą lie. ir la. medžiagą, žr. Endzelīns BVSF 200t.); 202 dėl to pr. dīlinai (III 613) yra ne „dirba“ (tam buvo pr. *dēl-ātvei „dirbti“, žr. s. v. dīlants), o „(pa)veikia“ < *„dažnai daro (dirba), kad būtų dirbama“.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 86.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.