Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 220–221 psl.

draudieiti

draudieiti „wehret – drauskite“ III 1133 [6931; = *draudei- ar *draudʹai-] imperat. 2 pl. (pasakyme nidraudieiti III 1133 = lie. nedrauskit VE 6010 = lo. ne prohibueritis Marc. 1014 = μὴ κωλύετε l. c.); driāudai „furen sie an (fuhren sie an) – draudė“ III 11122 221 [6926; = *drʹaud-] praet. 3 pl. (= lie. draude „draudė“ VE 60 = lo. comminabantur Marc. 1013 = ἐπιτίμησαν l. c.): lie. draũdė draũdžia draũsti „neleisti, (už)ginti, tramdyti“ (LKŽ II² 662tt.), la. dràudêt „grasinti, drohen“, dràudi „grasinimai, Drohungen“ (pl. tantum), dràudîgs „drohend“ (ME I 491); dėl pr. driaud- = *drʹaud- plg. lie. žem. driaũdė driaũdžia driaũsti „bausti“ (LKŽ II² 694). Čia pridera dar [su kitu apofoniniu laipsniu – *drū̆d-] : la. drùsme „Rüge, Strafe“, drūsmîgs „schauerlich“, drudêt „zittern“ ir kt. (ME I 502, 507, Fraenkel LEW 102). Turime verb. balt. *dreud- (: *draud- : *drud-) „drausti, atbaidyti, sulaikyti ką nuo ko“ (tolimesnę jo kilmę įprasta laikyti neaiškia, žr. ir Toporov PJ I 367t. ir liter.) balt. *dreu- „t. p.“ (plg. la. druvas „die Furcht, Schauder“), kuris yra turbūt iš ide. *dhreu- „(su)laikyti“ (plg. ME I 491 ir liter.) ide. *dher- „t. p.“ (Fraenkel l. c. ir liter.) > s. ind. dhār-áyati „jis (iš)laiko, neša“ ir kt. (Pokorny IEW I 252tt.). Žr. dar s. v. v. draugiwaldūnen, drūktai.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 92t., SEJL 120.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.