Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 229–230 psl.

drūktai

drūktai „fest – drūtai, tvirtai“ III 5118 [3533] adv. (= macnus VE 2016 adj. acc. pl.), drūcktai „feste (fest) – t. p.“ III 6512 [4320] adv. (= macznai VE 2623 adv.) – iš pr. adj. *drūkta- „drūtas, tvirtas“ (žr. dar podrūktinai) = kurš. *drūkta- „t. p.“ > lie. žem. drū́ktas, la. drûkts (žr. Būga RR III 206, 675, Mažiulis ABSl IX 69), taip pat la. (turbūt irgi iš kurš.) drukts „kresnas“, drukns „kresnas, tvirtas“ [matyt iš *druktn(a)s]. Šį balt. *drūkta- (*drukta-) etimologiškai mėginama sieti su lie. drū́tas „dick, fest“ (Trautmann AS 323, ME I 503, Fraenkel LEW 107, Toporov PJ I 377tt.) = pr. *drū̆ta- (> avd. Drut-yn, vv. Druth-ayn ir kt. – Trautmann PN 26, Gerullis ON 31t.), bet šitaip daryti negalima (dėl -k-!). Čia turime greičiausiai skirtingos kilmės du senovinius sinonimus (ir beveik homonimus) – balt. *drū̆kta- ir balt. *drū̆ta-, kurių pirmykštę semantinę papildomąją distribuciją (vėliau neutralizuotą, o dėl to vienas iš jųdviejų turėjo išnykti) lėmė jų darybos pamatas – jų kilmė. Balt. *drū̆kta- yra matyt iš „at(si)laikantis, ištveriantis, tvirtas“ – vedinys iš verb. balt. 230 *dr(e)ug- < ide. dial. *dhr(e)ugh- „atlaikyti, išlaikyti, ištverti“ (plg. Endzelīns SV 163, Pokorny IEW I 254t., Toporov l. c.), žr. dar s. v. draugiwaldūnen. Tačiau balt. *drū̆ta- bus atsiradęs iš *„kietas (kaip medis), stiprus“ – kilęs iš (ide. dial. >) balt. verb. *drū̆- „būti kietam, stipriam (kaip medis)“ (žr. s. v. v. drawine, druwis) ide. adj. *dr(e)u- „kietas, stiprus (kaip medis), (plg. Pokorny IEW I 217; žr. s. v. drawine). Tas balt. adj. *drū̆kta-, išstumdamas sinonimą balt. *drū̆ta-, geriausiai išliko vakarų baltų [t. y. prūsų (bei jotvingių) ir kuršių] tarmėse.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Lehmann GED 95; Matzenauer BKAS 36; Smoczyński SEJL 128.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.