Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 304 psl.

podrūktinai

podrūktinai „bestetige (bestätige) – patvirtinu“ III 10722 [6728] praes. 1 sg. = pr. *padrūktinai suponuoja verb. (inf.) pr. *padrūktin-tvei „patvirtinti“ = pr. praef. *pa- „pa-“ (žr. po) + verb. (inf.) *drūktin-tvei „drūtinti; tvirtinti“ [plg. lie. dial. (< kurš.) drū́ktinti „t. p.“ LKŽ II² 774], kuris – sufikso *-in- vedinys iš adj. pr. *drūkta- „drūtas, tvirtas“ (žr. drūktai).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 270.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.