Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 230 psl.

drūcktawingiskan

drūcktawingiskan „gestrengen (gestreng) – griežtas, kietas“ III 11911 [7332] adj. acc. sg. (= aschtrąghi „aštrąjį“ VE 5818) posakyje: drūcktawingiskan līgan (III 11911) „griežtą, kietą teismą“. Yra sufikso -isk- vedinys iš adj. *drūktaving-, o jis – sufikso -ing- vedinys iš adj. *drūktava-, kuris – sufikso -av- vedinys iš adj. *drūkta- (žr. s. v. drūktai).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.