Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 60–61 psl.

akiwijsti

akiwijsti „oͤffentlichen (öffentlich) – akivaizdžiai“ III 1257 [7717] adv.; ackewijstin „oͤffentlichen (öffentlichen) – akivaizdus“ III 1255 [7715] adj. acc. sg. (su -e- = *-i-); ackijwistu „offentlich (öffentlich) – akivaizdžiai“ III 11312–13 [713] adv., taisytinas į *ackiwijstu (Trautmann AS 298, Endzelīns SV 139), kuriam, einančiam prieš pat perarwisku (žr. perarwiskai), iš pastarojo okazionaliai atsirado -u (Endzelīns l. c.; dėl pr. adv. -u žr. PKP II 167, išn. 372) vietoj -i = adv. akiwijst-i (III 1257). Šis adv. akiwijst-i = *akiveīst-i turi inovacinį -i ir suponuoja adv. *akivīst-ai resp. adv. *akivīst-an, rodantį, kad buvo adj. (nom. sg. masc.) *akivīstas „akivaizdus“, kurio morfologinis perdirbinys yra adj. (acc. sg.) ackewijst-in (III 1255), – apie visa tai plg. s. v. ainawīdai. Pr. adj. *akivīstas „akivaizdus“ yra hibridas iš lenk. oczywisty „t. p.“: lenk. oczy- pakeistas į pr. *aki- (žr. ackis), žr. Trautmann l. c., Endzelīns l. c., Toporov PJ I 69. Tokios pat kilmė̃s yra ir lie. 61 adj. akivỹstas „smalsus“, adv. akivỹstai „smalsiai“ (Būga RR III 362; LKŽ I¹ 59); plg. dar perdirbinį lie. adj. akyvìčnas „aiškus“ bei adv. akyvìčnai „aiškiai“ (LKŽ I¹ 59), žr. Skardžius ŽD 293.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.