Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 246–247 psl.

ēisei

ēisei „gehest (gehst) – einì“ III 811 [5129] praes. 2 sg.; praes. (conj. prasme) 3 sg. ēit (kailabban ēit „kad … gerai eitų“) III 2918 [253], (kailabban ēit „das … wol gehe“ = „daß … wohl gehe“) III 953 [5928]; opt. 3 sg. ēilai (kaisemmai ēilai „das … untergehe“ = „daß … untergehe“) III 1213 [7515]; imperat. 2 sg. ieis „gehe (gehe) – eik“ III 7122 [4720], jei(s)schen „eik šen“ GGA (1874) 1239, 2 pl. ieiti „gehet (gehet) – eikite“ II 1112 [1313], III 5913 [412], ieithy „t. p.“ I 1110 [713]. Čia turime pr. *ei-tvei (inf.) : lie. (inf.) eĩ-ti (praes. 1 sg. ei-mì „einu“, 2 sg. ei-sì „eini“, eĩ-ti „eina“ ir kt.), la. iê-t „eiti“, s. sl. i-ti „t. p“, s. ind. é-ti „(jis) eina“, gr. dor. εἶ-τι „t. p.“, lo. ī-re „eiti“ ir kt. (Pokorny IEW I 293tt.) < ide. *ei- „eiti“. Šalia pastarosios buvo 247 jos apofoninis variantas – šaknis ide. *i- „eiti“ (Pokorny l. c., taip pat žr. s. v. perioth), kuri galėtų slypėti ir minėtose pr. imperat. lytyse: pr. ieis, ieiti ir pan. (žr. anksčiau) turi matyt iei- = *i̯-ai- (ar *i̯-ei-), plg. gr. ἴ-οι-ς (opt. 2 sg.); žr. Endzelīns SV 120, Schmid Verb. 50, 52t., Toporov PJ II 21t. (ir liter.). Žr. dar s. v. v. pareiīngiskai, perēit.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Adams DTB 60t.; Beekes EDG 388; Cheung EDIV 154tt.; Derksen EDSIL 216; ESSJ 247t.; Kloekhorst EDHIL 375t.; Matasović EDPC 170t.; Matzenauer BKAS 38; Mayrhofer EWA I 102; Rix LIV 232t.; Smoczyński LAV 102t., 185t., SEJL 144t.; Vaan EDL 191t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.