Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 257 psl.

emprijkin billi

emprijkin billi „(ich) widersag (ich widersage) – prieš(ais) byloju“ (= „prieštarauju“) III 12512 [7721], emprīkin billi „t. p.“ III 12516 [7724], emprijkin bille „t. p.“ III 1272 [7728] praes. 1 sg.; praes. 2 sg. emprīkinblli „widersagstu (widersagst du) – prieš(ais) byloji“ (= „prieštarauji“) III 1259 [7719] = *emprīkinbilli. Yra iš *emprīkin (žr. s. v. v. emprīki ir prīki) ir verb. *bil- „byloti“ (žr. billīt).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 104t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.