Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 265 psl.

eneissannien

eneissannien „eingang (Eingang) – įėjimas“ III 1232 [7531] acc. sg. masc. (i̯o-kamienis) – sufikso *-sen- (> -san-, žr. s. v. bousennis) vedinys iš verb. *enei-tvei „įeiti“ = en- (žr. en) + *eitvei (žr. s. v. ēisei). Plg. lie. įeisena „tam tikras įėjimas“ (LKŽ IV 12), eĩsena „ėjimas“ (LKŽ II 1068), la. ieiešana „įėjimas“, iešana „ėjimas“ (ME II 76).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 38; Smoczyński LAV 102.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.