Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 266 psl.

engraudīwings

engraudīwings „barmhertziger (barmherzig) – gail(est)ingas“ III 13114 [811] adj. nom. sg. masc. – sufikso *-(ī)ving- [< *-(ī)v- + *-ing-] vedinys iš *engraudī-tvei „pagailėti“ (žr. s. v. engraudīs).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.