Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 279–280 psl.

enwertinnewingi

enwertinnewingi „abwendig – nuverčiančiai, nukreipiančiai“ III 375 [2733] adv. (= *envertinevingi) junginyje enwertinnewingi teckinnimai „nuverčiančiai (nukreipiančiai) darome“ (III 375), pažodžiui išverstame (kalkė!) iš vok. abwendig machen „nuverčiame (šalin), nukreipiame (šalin)“ (III 364–5), kuris, eidamas po abdringen oder „nutraukiame (šalin) arba“ (III 364), laikytinas tam tikru žodžio vok. abdringen „nutraukiame (šalin)“ (III 364, žr. s. v. auschpāndimai) sinonimu; matyt dėl tos priežasties Vilentas 280 (nepalyginamai geriau mokėjęs lie. kalbą nei Vilis pr. kalbą) originalo pasakymą abdringen oder abwendig machen išvertė vienu žodžiu (lie. attrauktumbim, žr. s. v. pr. auschpāndimai), tiksliau sakant, išvertė tik abdringen, o ne ir abwendig machen (pastarasis vok. junginys Vilento naudotame originale greičiausiai irgi yra buvęs). Pr. enwertinnewingi adv. (dėl -i žr. s. v. ainawīdai) yra iš adj. *envertineving- „nuverčiantis, nukreipiantis“ – sufikso *-eving- (= *-ev- + *-ing-) vedinys iš verb. *envertintvei = (en- +) *vertin-tvei „versti, kreipti“ (žr. s. v. wartint); pastarasis galėtų būti ir iš *vartin-tvei (= wartin-t, žr. s. v. wartint) su pakeistu *-a- į *-e- arba pagal prieš jį einančio skiemens (t. y. en-) balsį, arba pagal analoginę balsių kaitą (plg. lie. sakióti „sekioti“ ir sekióti „t. p.“, žr. Skardžius APh V 59–65). Šiame enwertinnewingi, nenagrinėdami pačios jo etimologijos, mėgina en- taisyti į *au- Endzelīns SV 169 (plg. ir Toporov PJ II 61), Trautmann AS 330 (į *ep- taiso Nesselmann Thes. 38); bet tokiems taisymams nėra tvirto pamato.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 120.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.