Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 288 psl.

ersinnat

ersinnat „erkennen – pažinti“ III 537 [378] (= paßinti „pažinti“ VE 215), III 1177 [736] inf.; praes. 1 pl. ersinnimai „erkennen – pažįstame“ III 6518–19 [4324]; praes. 2 pl. ersinnati „erkennet – pažįstate“ III 896 [5536]. Yra (inf.) pr. er- (žr.) + *zināt (žr. dar posinnat) < *zināt- resp. *zinātvei „žinoti“ (dėl praes. 1 pl. -sinnimai žr. Endzelīns SV 113) : lie. žinóti, la. zinât resp. lie. pa-žìn-ti, la. pa-zĩt „pažinti“ < balt. *źin- < ide. *gn̥- „žinoti“ > go. kunnan „žinoti“, (ide. *gn̥- „žinoti“ >) s. sl. znati „t. p.“ (aor. po-zna = gr. aor. ἔ-γνω), lo. (g)n-ōscō „pažįstu, žinau“, gr. γι-γν-ώσκω „t. p.“ (redupl.), (ide. *gen-žinoti) s. ind. jān-ā́mi „žinau“ ir t. t. (žr. Pokorny IEW I 376tt.). Turime ide. *g(e)n- „pažinti, žinoti“, kuris (> balt. *źen-) slypi ir žodyje pr. *źentlan „ženklas“ (žr. s. v. ebsentliuns). Žr. dar Toporov PJ II 86 ir liter.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Adams DTB 333; Bammesberger LgB II 83tt.; Beekes EDG 273; Cheung EDIV 466tt.; Derksen EDSIL 546; Kloekhorst EDHIL 434tt.; Kortlandt Blt XLV (1) 81tt.; Lehmann GED 222t.; Matasović EDPC 162; Mayrhofer EWA I 599tt.; Orel HGE 210, 218; Smoczyński LAV 337t., SEJL 786; Vaan EDL 413t.; Villanueva Svensson Blt XLIII (2) 175tt.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.