Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 72–73 psl.

alu

alu „mete (Met) – midus“ E 392 nom.-acc. sg. neutr. Tos pačiõs kilmės, t. y. iš *alu (nom.-acc. sg. neutr.) yra ir lie. alùs = la. alus. Buvo ir sl. *alu > s. (bažn.) rus. олъ „σίκερα (tam tikras svaiginantis gėrimas)“, олов-ина „alaus mielės“, rus. ол „bet koks gėrimas su apyniais (išskyrus vyną); putros, alus, midus“, bulg. олов-ина, slovėn. ôlov-ina „alaus mielės“, ôl „alus“. Panašus ir germ. *aluþ > s. isl. ǫl „alus; išgertuvės“, s. angl. ealu „alus“ ir kt. Būga teigė, kad lie.-la. *alu paskolintas iš pr. *alu, o pastarasis – iš gotų, taip pat ir sl. *alu (bei suom. olut „alus“) esąs iš germanų (Būga RR II 86, III 426t., plg. Stender-Petersen SGL 131, 294tt.). Tačiau yra ir kitokia nuomonė, pagal kurią 73 minėti baltų, slavų ir germanų žodžiai esą giminiški (Trautmann AS 299, BSW 7; Walde-Pokorny WIS I 97; Endzelīns SV 140, Fraenkel LEW 8t., Vasmer ESRJ III 132, Stang LS 13), plg. dar oset. æluton „tam tikros darybos alus“ (Abajev IES I 129t.). Ši nuomonė yra gal ir patikimesnė (bet ją pagrįsti irgi nelengva). Suponuojant žodžiui balt. *alu pirmykštę reikšmę „alus“ galima spėti, kad prūsuose balt. *alu „alus“ > „svaiginamasis gėrimas (su apyniais)“ = „alus bei midus“ (plg. rus. ол, žr. anksčiau). Atsiradus žodžiui pr. piwis „alus“ (žr.), pr. *alu reikšmė turėjo susiaurėti, t. y. pr. *alu „alus bei midus“ > *alu „midus“; matyt dėl to išnyko ir pr. *midu „midus“ ( lie. midùs). Žr. dar Toporov PJ I 79tt. ir liter.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 140, 370; ESSJ VI 22, XXXII 80t.; Matzenauer BKAS 19; Orel HGE 16t.; Smoczyński SEJL 12.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.