Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 40 psl.

abglopte

abglopte, (var.:) abklopte, abgloyte [= *abglɔ̄bte]: setzen jir ein krantz auff mit einem weissen tuch benehet das heissen sie Abklopte „uždeda jai [nuotakai] vainiką, baltu audiniu apsiūtą, kurį jie vadina Abklopte“ MV 15, žr. dar Pierson AM VII 594, Nesselmann Thes. 1, BB II 138, Endzelīns SV 135, Mažiulis PKP 31. Šis pr. žodis reiškė iš tikrųjų matyt „nuometą“. Pr. *abglɔ̄bte (jeigu ši -e nėra vokiška galūnė) < *abglɔ̄btē (kur * galbūt jau buvo sutrumpėjęs) yra sufikso *-tē vedinys iš verb. pr. *abglɔ̄b- „apglobti, apgaubti“ (t. y. *abglāb-), kurį sudaro ab- (žr. ab-) ir *glɔ̄b- = lie. glób-ti „gaubti“ (: glė́b-ti), la. glâb-t „gelbėti, saugoti“ (: glêb-t „t. p.“); tos pačiõs šakniẽs yra ir pr. poglabū (tik čia -a- galėjo būti trumpas arba sutrumpėjęs), žr. s. v. Dėl pr. *abglɔ̄btē darybos plg. s. v. v. abstotten, greanste. Pr. *abglɔ̄btē [lietuviškai būtų *apglobtė „apgaubtė“] „tam tikras nuotakos galvos apdangalas“ < „apgaubimas“ reikšmės atžvilgiu galima palyginti su lie. gaubtùvės „tam tikras nuotakos galvos apdengimas (vestuvinės apeigos)“ LKŽ III 160 (: gaũb-ti „globti, dengti“) ir kt., arba – su: po vinčiaus namuose tėvų prie lanstų svočia apgaubia jaunąją JR 100 (pagal LKŽ I 159 s. v. apgaũbti). Dėl paties nuotakos „gaubimo“ žr., pvz., Lietuvninkai, Vilnius 1970, 161 (E. Gisevius), E. Dulaitienė-Glemžienė, Kupiškėnų senovė, Vilnius 1958, 337t., MLTE I 521 (s. v. galvos danga, – nuometas), III 724 (s. v. vestuvės, – gaubtuvės).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.