Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 384–385 psl.

glossis

glossis „horwyde (Haarweide) gluosnis“ E 604 = *glōsīs (nom. sg. masc.) kartu su lie. (dial.) glúosis „t. p.“ (LKŽ III 441) yra iš balt. (subst.) *glōsīs „gluosnis“ = „tam tikrõs šakų resp. lapų spalvõs (atspalvio) medis“ (plg., pvz., salix alba L.) < *„blizgantis medis“, kuris – matyt fleksijos vedinys iš adj. balt. *glōsa- „blizgantis“ (žr. s. v. glosano); plg., pvz., lie. (subst.) báltis (bal̃tis) „baltas gyvulys ar žmogus“ – vedinį iš adj. lie. báltas „weiß“. Lie. glúo(k)snis (su įterptiniu dial. -k-) yra sufikso *-(s)ni̯a- [ar *-(s)ni-] vedinys iš lie. *glōsi̯a- > glúosis, plg s. v. abskande. Tiesa, subst. balt. *glōsi̯a- „gluosnis“ galėtų būti ir šiek tiek kitokios kilmė̃s – ne iš a) adj. balt. *glōsa- „blizgantis“ verb. balt. *glā̆d- „blizgėti“ (+ *-sa-) ide. dial. *ghled(h)- „t. p.“ (žr. s. v. v. glosano, glosto), o iš b) adj. balt. *glōsa- „blizgantis“ 385 verb. balt. *glē̆s- „blizgėti“ < ide. dial. *ghlē̆s- „t. p.“ ( subst. ags. glǣr „derva“ ir kt., žr. s. v. glēsum). Verb. ide. dial. *ghl-ē̆s- „blizgėti“, kaip ir verb. ide. dial. *ghl-ē̆d(h)- „t. p.“, nebesunku išvesti iš verb. ide. *ghel- (: *ghl̥-) „t. p.“ (žr. s. v. glands).
Plg. Būga RR II 292, 341, Endzelīns SV 179, Fraenkel LEW 158, Toporov PJ II 267 ir liter.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Blažek LgB IX 39; Larsson FsKlingenschmitt 365; Smoczyński SEJL 191.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.