Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 402 psl.

grauden

grauden, grawden „Benennung einer Art von Wäldern, deren charakteristisches Merkmal nicht mit Sicherheit festgestellt werden kann“ (Nesselmann Thes. 51); plg. ein wildnuss heizt der grauden (l. c.), kur (dk.) grauden yra (vok.) masc. (nom. sg.). Dėl pastarosios priežasties galima spėti, kad čia turime en-kamienį pr. žodį – pr. *grauden- (masc.), kuris bus reiškęs maždaug tai, ką ir jo giminaitis lie. (žem.) griáumen-ys „medžių prigriuvęs tankus didelis miškas, giria, Urwald“ resp. graũmen-ys „t. p.“ (gal ir pr. *grauden- buvo pl. tantum).
Šitoks pr. *grauden- „griaumenys“ kildintinas iš *„tai, kas (pri)griáuta (prìversta, privirtę)“ resp. laikytinas sufikso *-en- vediniu iš verb. pr. *graud- „griauti, trupinti“ < balt. *grā̆ud-/*grē̆ud- „t. p.“ < ide. dial. *ghrē̆ud(h)- „trinti, grūsti“, kuris yra formanto *-d(h)- išplėstas verb. ide. *ghrē̆u- „t. p.“ (plg., pvz., verb. ide. dial. *gheidh- ide. *ghei-, žr. s. v. v. gēide, gaylis) > balt. *grā̆u-/*grē̆u- „griauti, trupinti“ > pr. *grā̆u-/*grʹā̆u- „t. p.“ (žr. s. v. v. engraudīs, grauwus) = lie. gráu-ti „griauti“ (LKŽ III 528t.) resp. griáu-ti „t. p.“. Iš pastarojo [matyt ne iš *graud-/*grʹaud- (taip – Gerullis ON 45, plg. Fraenkel LEW 164 ir liter.)] turime sufikso -men- vedinį lie. graũ-men-ys „griaumenys“ resp. griáu-men-ys „t. p.“ (plg. Fraenkel l. c.). Dėl pr. *graud-en- „griaumenys“ ( verb. *graud- „griauti, trupinti“) ir lie. graũ-men-/griáu-men- „t. p.“ ( verb. gráu-/griáu- „griauti, trupinti“), atsiradusių iš *„tai, kas (pri)griauta“, darybinio santykio plg., pvz., lie. nẽš-en-a „našta, nešulys“ (LKŽ III 704) ir neš-men-à (neš-mẽn-ė) „t. p.“ (LKŽ III 717), atsiradusius iš „tai, kas nẽšama, nèšta“.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.