Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 409 psl.

grīkenix

grīkenix „suͤnder (Sünder) – nusidėjėlis“ III 6718 [459] subst. nom. sg. masc. (= ghrieschnas ßmogus VE 286); acc. sg. (masc.) grīkenikan „nusidėjėlis“ III 719 [478]. Turime pr. (III) *grīkeniks (nom. sg.) < pr. *grēkenīkas „nusidėjėlis“ (= „tas, kuris daro nuodėmes“), kuris yra nomen agentis – sufikso *-enīk- vedinys iš subst. pr. *grēka- „nuodėmė“ (žr. grīkan), plg. lie. (griẽkas ) griek-enyk-as „nusidėjėlis“, (bùrtas ) burt-enyk-as „burtininkas“ (= „tas, kuris daro burtus“) ir kt. (žr. Skardžius ŽD 141). Plg. Toporov PJ II 307t. ir liter.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.