Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 75–76 psl.

kaimīnan

kaimīnan „nachbar (Nachbar) – kaimyną“ III 6915 [4525] subst. acc. sg. masc. (= susiedui „kaimynui“ VE 2824); acc. pl. (masc.) kaimīnans 76 „nachbaren (Nachbaren) – kaimynus“ III 5317–18 [3717] (= susiedai „kaimynai“ VE 2114).
Subst. (nom. sg. masc.) pr. *kaimīns „kaimynas“ (dėl jo semantikos žr. dar Toporov PJ III 150 ir liter.) < *kaimīnas „t. p.“ kartu su subst. lie. kaimýnas „t. p.“ (dėl kitokių jo reikšmių žr. Lingis Donum Balt. 297tt. ir liter., Toporov PJ III 150t. ir liter.) bei subst. lie. kaimýna „kaimynija; kaimynė“ (LKŽ V 55) suponuoja veikiausiai adj. balt. *kaimīna- (*-ā-) „gyvenvietei, kaimui priklausantis“ (plg. Skardžius ŽD 269); iš šio adj. bus išriedėjęs ir subst. la. kaĩmiņš (kaiminis) „to paties kaimo gyventojas, kaimynas“ (ME II 133): čia sufiksas -iņa- gali būti vietoj senesnio *-īna-, plg. la. cìem-iņš „svečias; artimas kaimynas“ ir la. dial. cìem-ĩc „t. p.“ (= -īns, žr. Endzelīns LVG 319).
Adj. balt. *kaim-īna- „gyvenvietei, kaimui priklausantis“ yra turbūt iš *kaimī-na- – sufikso *-na- vedinys iš subst. balt. (dial.) *kaimī „gyvenvietė, kaimas“ < subst. ide. dial. *ko/eimī „gulėjimas, apsistojimas“ (žr. s. v. caymis) > subst. balt.-sl. (dial.) *śa/eimī [„gyvenvietė, buveinė; šeim(yn)a“ >] „šei-m(yn)a“, kuris, išplėstas sufikso *-na- (adj.), davė adj. balt.-sl. *śa/eimī-na- > *śa/eim-īna- „šeim(yn)ai priklausantis“, žr. s. v. v. caymis, seimīns.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński ALL LX 33t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.