Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 83–85 psl.

kackint

kackint „greiffen (greifen) – pasiekti (iki tam tikros ribos nu-/atvykti, nu-/ateiti)“ III 997 [6136] inf. frazėje (III 995–7) Quoitēpreistan Swintan busennien steise Salaūban kackint „wollen 84 … zum heiligen Stand der Ehe greiffen – nori [jie] prie tos šventos padėties tos santuokos pasiekti (nu-/atvykti, nu-/ateiti)“ = (VE 484–5) Wenczawonisten nor jeiti „į venčiavonystę (santuokos padėtį) nori [jie] įeiti (nu-/ateiti)“; inf. kakīnt „greiffen (greifen) – pasiekti (nu-/atvykti, nu-/ateiti“ III 1012 [6312] frazėje (III 1011–2) prēistan swintan bausennien steise Salūban kakīnt „zum heiligen Stand der Ehe … greiffen – prie tos šventos padėties tos santuokos pasiekti (nu-/atvykti, nu-/ateiti)“ (žr. dar PKP 195, išn. 566); imperat.sg. kackinnais „reiche – suteik“ III 11727 [7321] (= důk „duok, suteik“ VE 589). Taigi turime verb. pr. *kakin- = (inf.) *kakīnt- resp. *kakīntvei „pasiekti (nu-/atvykti, nu-/ateiti); suteikti (duoti)“, kuriam įprasta priskirti netikslią reikšmę – pagrindinę dabartinio vok. greifen reikšmę „griebti, čiupti“; šiam pr. *kakīntvei suteikti reikšmę „достигать“ (Toporov PJ III 162) arba „siekti“ (PKP II 193, 195, 225) irgi ne visai tikslu.
Verb. (pr.) *kakīntvei „pasiekti (nu-/atvykti, nu-/ateiti); suteikti (duoti)“ < „siekti; teikti (duoti)“ kildinu iš kauzatyvo pr. *kakintvei „daryti, kad būtų į ką nors kišamà rankà/rañkos“ (>siekti, pasiekti“) resp. *„daryti, kad būtų kas nors kišama rankà/rankomis“ (>teikti, duoti“), kuris – vedinys iš verb. (intrans. ir turbūt intens.) balt. *kak- „kištis (būti kišamam)“ (atsiradusio matyt iš „perfektinės“ lyties *„kyšo, yra išsikišęs“, plg. Stang Opusc. 74, Stang Vergl. Gr. 346t.), egzistavusio greta verb. balt.-sl. *kek- „kišti“ (žr. s. v. batto); dėl visa to plg. s. v. v. embaddusisi, etbaudinnons. Dėl šio verb. balt.-sl. *kek- resp. *kak- jau buvo kalbėta (žr. s. v. batto). Čia (žr. toliau, taip pat ir anksčiau) pateikiu naujesnį to aiškinimo variantą. Iš verb. balt. *kak- „kištis (būti kišamam)“ nebesunku kildinti verb. (intrans.) la. kak-t „zu Ende kommen“ (ME II 138) = lie. (nu-, at-, iš-)kàk-ti „(nu-, at-, iš-)vykti (-eiti) iki tam tikros ribos“ [< *„tam tikrą ribą (pa)siekti“] resp. „ganėti, užtekti“ [< *„tam tikrą (pakankamą) ribą (pa)siekti“], plg. šio verb. lie.-la. *kak- vedinius verb. (causat.) lie. kãk-inti (žr. LKŽ V 90t.) bei verb. (causat.-iterat.) la. kacinât „išklaus(inė)ti“ [< 85 *„daryti, kad būtų pasíekta (klausinėjant)“, plg. ME II 130 s. v. I kacinât] ir pan.
verb. (trans.) balt.-sl. *kek- (praet., praes., inf.) „kišti“ ir balt.-sl. dial. *kēk- (praet.) ~ *kek- (praes., inf.) „t. p.“ (dėl šios lyties *kēk plg., pvz., balt.-sl. dial. *gēs- s. v. gasto) atsirado verb. (iterat.-durat.) sl. (*kek- ) *kek-āti „kaišioti“ (> *ček-ati „laukti“) greta sl. dial. (*kēk- ) *kēkāti „kaišioti“ (> *čak-ati „laukti“, plg. Stang Opusc. 75), plg. s. v. batto. Verb. lie. kė̃kė (praet.) ~ kė̃kia (praes.) ~ kė̃kti (inf.), pirmiausia, jo reikšme „saugoti, globoti; slėpti“ (LKŽ V 503 s. v. kė̃kti 3) gali būti iš verb. *kēk- (praet., inf.) ~ *kek- (praes.) „apkišti (ką kuo), slėpti“ < balt.-sl. dial. *kēk- (praet.) ~ *kek- (praes., inf.) „kišti“; dėl reikšmės „slėpti“ „kišti“ plg., pvz., lie. kìšti reikšmę „slėpti“ (LKŽ V 889 s. v. kìšti 4). Tas pats verb. balt.-sl. *kek- gali slypėti dariniuose lie. kektà „krūva, šūsnis; kekė“ (LKŽ V 503; < *„tai, kas iškišta, išsikišę“), kẽkė „Traube“, kẽkulas „gniutulas, gumulas“ ir kt.
Verb. balt.-sl. *kek- (: *kak-) „kišti“ suponuoja verb. ide. *kek- (: *kok-) „t. p.“, egzistavusį matyt greta varianto verb. (dial.) *keg- (: *kog-) „t. p.“ (žr. s. v. batto), plg. Pokorny’o atstatytą (tik su kitokia reikšme) žodį ide. *kek-/*keg- (Pokorny IEW I 537t. s. v. keg-).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 79t.; ESSJ IV 36; Matzenauer BKAS 59; Smoczyński LAV 187, SEJL 246t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.