Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 95–96 psl.

kalsīwingiskan

kalsīwingiskan „lauter (lauter) – skambią“ III 4112 [313] adj. acc. sg. fem., esantis frazėje is kalsīwingiskanlabbiskan „iš skambios … gerybės (gerumo)“ (III 4112–13), kuri dėl asociacijos vok. (III 4011) lauter „grynõs, tikrõs“ (čia – gen. sg. fem.) su vok. lauterskambiõs“ (gen. sg. fem. adj. laut „skambus“) klaidingai išversta iš frazės vok. (III 4011) aus lauterGuͤte „iš grynos (tikros) … gerybės (gerumo)“ (= isch tikrôsgieribes VE 1513–14). Dėl asociacijos adv. vok. (III 485) lauter „grynaĩ (tikraĩ) (= tikrai „t. p.“ VE 195) su adv. vok. laut „skambiai“ tas vok. (III 485) lauter „grynai (tikrai)“ klaidingai išverstas į adv. pr. kaltzīwingiskai „lauter (laut) – skambiai“ III 495 [354].
Lytys adj. (acc. sg. fem.) kalsīwingiskan „skambią“ ir adv. kaltzīwingiskai „skambiai“ (su -ltz- = pr. *-lc- < *-ls-, žr. s. v. kaltzā) suponuoja adj. (o/ā-kamienį) pr. *kalsīvingiska- „skambus“– sufikso -isk- vedinį iš adj. pr. *kalsīvinga- „t. p.“ (su *-ī- < *-ē-); šis yra sufikso *-ing- vedinys iš adj. pr. *kalsēva- 96 „t. p.“ – sufikso *-va- vedinio iš infinityvinio kamieno pr. *kalsē-(tvei) „skambėti“ (žr. s. v. kaltzā), plg., pvz., adj. pr. auschaudīwings (žr.) darybą.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Schmalstieg Blt XXXII (2) 250.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.