Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 103–104 psl.

kamenis

kamenis „esse (Esse [Schmiede- resp. Feuerherd]) – žaizdras, židinys“ E 515 ir „vuermuͤer (Schornstein) – kaminas“ E 222 nom. sg. masc. = pr. (o-kamienis) *kaminis < *kaminas „žaizdras, židinys; kaminas“ (šio kamenis raidę -e- skaityti pr. *-ĭ- yra įprasta). Dėl vok. (E 222) vuermuͤer ir vok. (E 515) esse (plg. v. v. a. esse „Esse, Feuerherd“ Lex 52) tų reikšmių žr. dar Bezzenberger BB XXIII 311, Trautmann AS 352 (ir liter.). Pr. *kaminas „židinys, žaizdras; kaminas“ ir s. lie. kãminas „t. p.“ (LKŽ V 177; reikšmė „židinys, žaizdras“ – senesnė, žr. toliau) yra skoliniai (pr. žodis, anot Levin SE 86t., paskolintas prieš XII a.) iš s. lenk. komin „židinys, žaizdras; kaminas“ (lie. kãminas gali būti atėjęs ir iš lenk., ir iš lenk. per bltr.) < lo. camīnus „krosnis, židinys“ < gr. κάμῑνος „krosnis“ (dėl lenk. komin ir jo kilmės žr. Sławski SEP II 384t., Toporov PJ III 189t.).
Nėra abejonės, kad polonizmo pr. *kaminas (nom. sg.) kirčiuotas skiemuo – pirmasis, t. y. *ka- (kaip ir lie. kãminas). Taigi lyties (nom. sg.) pr. *kaminas > *kaminis nekirčiuotas (antrojo skiemens) balsis pr. *-ĭ- (be to, E balsis *ĭ iš viso buvo platokas!) lengvai galėjo būti parašytas raide -e- (= kam-e-nis – net du kartus, t. y. E 515 ir E 222); plg., pvz., pr. brisgelan (žr.), 104 kur raidė -e- perteikia balsį pr. *-ĭ- (nekirčiuotą). Pr. (E) kamenis raidę -e- (o ir raidę -i-) kitaip fonetiškai vertinti mėgina Levin SE 96 (*kɔmɛnis), Toporov PJ III 190 (*kamenis).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński SEJL 252.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.