Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 112–113 psl.

kanxtisku

kanxtisku „zucht (Zucht) – padorumas, drausmingumas“ III 9320 [5920] subst. nom. sg. fem. (PKP II 296) frazėje en Kanxtisku „in der zucht – padorume, drausmingume“ III 9320 (= wieß-libume „padorume“ VE 4017–18) = (Ad Ephesios VI, 4) in disciplina = ἐν παιδείᾳ. Šitą pr. en kanxtisku laikyti en + dat. sg. fem. lytimi (Trautmann AS 352, Toporov PJ III 209, plg. Schmalstieg OP 62) nėra jokio pamato: konstrukcija vok. (III 9219) in der zucht, jos segmentą dat. sg. zucht asocijuojant su nom. sg. zucht, buvo klaidingai išversta į pr. en + nom. 113 sg. (en Kanxtisku III 9320) vietoj pr. en + dat. sg. arba en + acc. sg.; pr. kat-muose panašių vertimo klaidų yra ne viena.
Turime subst. (nom. sg. fem.) pr. *kānkstisku „padorumas, drausmingumas“ (kirčiuotas skiemuo – greičiausiai *kān-) < adj. (nom. sg. fem.) *kānkstisku „padori, drausminga“ (< * < *) – sufikso -isk- vedinį a) iš adj. pr. *kānksta- „padorus, geras, drausmingas“ (žr. kanxta; plg. Schmalstieg OP 61–62, Toporov PJ III 209) arba b) iš subst. pr. *kānkstis „padorumas, drausmingumas“ (žr. kānxtin).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.