Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 123 psl.

kariausnan

kariausnan „streit (Streit) – kariavimą“ III 12317–18 [776], III 12322 [778] subst. (nomen actionis) fem. acc. sg. = pr. *karʹaus-nan < *karjausnan, suponuojantis neužfiksuotą (nom. sg.) *karʹausna „kariavimas“ (III; kirčiuotas skiemuo – *rʹau-) < *karjausnā „t. p.“ Yra sufikso *-snā- (dėl jo žr. s. v. bousennis) vedinys iš verb. (inf.) pr. *karjau-(tvei) „kariauti“ = lie. kariáu-ti „t. p.“ = la. (su *-au- -uo, žr. Mažiulis BS 44tt.) kaŗuô-t „t. p.“ < verb. balt. (inf.) *karjau- „būti kariuomenėje; būti kare“ subst. balt. *karja- „kariuomenė: karas“ (žr. *kargis). Šį subst. (nomen actionis) pr. *karjau-snā „kariavimas“ plg. su lie. (LKŽ V 281) kariáu-sena „kariavimo būdas“ (dėl sufiksų pr. *-snā : lie. -sena žr. s. v. bousennis), be to, – pvz., su pr. subst. (nomen actionis) grikausna (žr.) verb. grikaut (žr.) subst. grīkan (žr.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 190.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.