Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 42 psl.

abse

abse „espe (Espe) – epušė, drebulė“ E 606 = *apsē nom. sg. fem. : la. apse „t. p.“. Matyt buvo ir lie. *apsē resp. *apsis „t. p.“, kuris, veikiamas žodžio lie. pušìs, išvirto į lie. ãpušė̃ (ẽpušė̃) resp. ãpušis (ẽpušìs), – Būga RR II 251, Fraenkel LEW 14 (ir liter.). Šitokį virtimą lengvino ir tai, kad žodžio lie. *apsis resp. *apsē lūpinis *-p- prieš suminkštintą *-sʹ- galbūt buvo nesuminkštintas (resp. mažiau suminkštintas), t. y. šis lie. *aps- galėjo būti tariamas *apusʹ- [su bemoliniu labializacijos elementu *-(p)u- = su potencialiu anaptiksiniu *-(p)u-, plg. s. v. asmus]; čia galbūt plg. ir pr. Apus-(wangen) < *apus- (?) greta Abs-(wangen) Gerullis ON 7. Taigi lie. *apusʹ- > (veikiant lie. pušìs) *apus- > apuš- = ãpušìs resp. ãpušė̃; kildinimas lie. opuš- < *aps-uš- (Endzelīns SV 136, plg. Bezzenberger BB XXIII 298) nėra patikimas (juo labai abejoja ir pats Endzelynas). Pr. abs-e slypi ir vietovardžiuose Abs-medie (dėl -medie žr. median), Abs-owe (su sufiksu -owe), Abs-wangen (dėl -wangen žr. wangus) Gerullis ON 7, lie. (< jotv.) Aps-ìngė (up., Mrk.), Aps-ìngis (ež., Mrk.), Aps-uonà (up., Krn.), plg. lie. Ãpušis (up., Tt.), Apušìs (ež., Tt.), Apuš-óta (up., Bb.) ir kt. (žr. Vanagas HD 30, 40, 168). Balt. *aps- „epušė“ tolimesni giminaičiai: sl. *ops-ā „t. p.“ > lenk. osa, os-ina, sorb. aukšt. wosa, wos-yna, sorb. žem. wosa, wosa „sidabrinis topolis“, ček. dial. osa, osina, rus. осина ir kt., s. v. a., s. saks. aspa „epušė“, s. v. ž. espe „t. p.“ ir kt. (turbūt su priebalsių metateze); be baltų, slavų ir germanų, kitose indoeuropiečių kalbose tokį žodį nelengva atstatyti (nors jis gal ir buvo). Apie visa tai plačiau (ir liter.) žr. Walde-Pokorny WIS I 50, Fraenkel LEW 14, Vasmer ESRJ III 159, Vries AEW 688t., Stang LS 13, Toporov PJ I 51t.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Blažek LgB IX 29t.; Derksen EDSIL 378; ESSJ I 80t.; XXXII 93; Orel HGE 26; Smoczyński DL 185t., SEJL 21.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.