Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 160 psl.

kellaxde

kellaxde „sperschaft (Sperschaft) – ieties kotas“ E 423 nom. sg. fem. = pr. *kelangzdē < *kelʹlagzdē „t. p.“ < *kelʹă-lagzdē „t. p.“ [dėl jungiamojo balsio išnykimo plg., pvz., kerberse (žr.), butsargs (žr.)] yra iš pr. *kelʹa- (< *kelja-) „ietis“ (žr. kelian) + *lagzdē „kotas, lazda“ (žr. laxde); plg., pvz., lie. móliaduobė (> mólduobė) „molio duobė“ darybą.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Larsson NCOP 46; Lašinytė Blt XLII (2) 248.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.