Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 93 psl.

artoys

artoys „akerman (Ackermann) – artojas“ E 236 = *artājs (t. y. *artɔ̄js) : lie. artójas, sl. *ortajь „t. p.“ (> s. sl. ratajь, lenk. rataj, rus. ратай, ir kt.). Pr. artoys = *artājs < *artājas yra sufikso *-tāja- vedinys iš pr. *ar-tvei „arti“ : lie. árti, la. ar̂t, s. sl. orati, go. arjan, v. air. airim „ariu“ (< *ari̯ō), lo. arō, gr. ἀρόω, het. ḫarš- „arti“ ir kt. Žr. Walde-Pokorny WIS I 78, Pokorny IEW I 62t., Vasmer ESRJ III 447 (s. v. ратай), 148t. (s. v. орать), Fraenkel LEW 17, Ivanov OPA 170.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 136t.; Derksen EDSIL 376; ESSJ XXXII 209tt.; Kloekhorst EDHIL 300, 313t.; Lehmann GED 42; Matasović EDPC 43t.; Matzenauer BKAS 22; Rix LIV 272t.; Smoczyński LAV 17, SEJL 24; Vaan EDL 55.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.