Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 205 psl.

kitawidintunsin

kitawidintunsin „uerhindern (verhindern)“ III 9913 [634] inf. = pr. *kitavīdintunsin vietoj pr. *kitavīdintun (žr. toliau), kuris reiškė ne „verhindern – (su)trukdyti“, o „verändern – keisti“. Dėl tokių klaidų kaltas greičiausiai ne pats A. Vilis, o jo padėjėjas (Paulius Mėgotas), kuris, klausiamas dėl vok. verhindern „(su)trukdyti“, nugirdo vok. verändern „keisti“ ir jį, be to, klaidingai siedamas su vok. (III 9812) sich (jis iš tikrųjų sietinas tik su vok. enthalt III 9811), išvertė į pr. kitawidintunsin „keistis“ (III 9913), žr. Mažiulis PKP II 194 (išn. 560).
Inf. (< sup.) pr. *kitavīdintun „keisti“ (< sup. *„keĩstų“) = verb. pr. *kitavīdin- „t. p.“ < „daryti kitokį“ (žr. dar s. v. kittan) yra sufikso -in- vedinys iš adj. (pron.) pr. *kitavīda- „kitoks“ (žr. kittawidin); dėl darybos plg., pvz., lie. (adj. gẽras ) verb. gẽrin-ti „daryti gerą“.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Schmalstieg Blt XXXII (2) 251; Smoczyński LAV 193.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.