Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 93–94 psl.

artwes

artwes „schifreise (Schiffreise) – žygis laivais“ E 413 = *art (u)-vēs pl. tantum (fem.). Trautmannas (AS 302, plg. ir Endzelīns SV 144) patikslina vok. schifreise (E 413) reikšmę: „Kriegsfahrt zu Wasser“ – Grimm DW IX 92; žr. dar karyago. Pr. artwes (nom. pl.) = *art(u)vēs, kuris turbūt kilo iš senesnio *ertvēs (Trautmann BSW 105), yra sufikso *-t(u)vē- [= lie. -tu-vė-, plg. pr. nur-tue (žr. nurtue) ir pan.] vedinys iš pr. *er- (> ar-) „irti, 94 rudern“ : lie. ìrti „t. p.“, la. ir̃t „t. p.“, s. ind. ari-tár- „irkluotojas“ (< *erH-), gr. ἐρέ-της „t. p.“ (< *erH-) ir kt., – Walde-Pokorny WIS I 143t., Fraenkel LEW 187. Taigi pr. *ert(u)vēs savąja daryba galėtų būti panašus į lie. lauktùvės (nom. pl.) „laukimas“ išleistùvės „išleidimas“, išgertùvės „išgėrimas“ ir pan. (dėl šių lie. žodžių žr. Skardžius ŽD 386); kitaip sakant, pr. *ert(u)vēs (nom. pl.) turbūt reiškė *„yrimą, plaukimą“ > „žygį laivais“.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 454; Hamp Coll. Pr. II 79; Matzenauer BKAS 22t.; Mayrhofer EWA I 112; Rix LIV 251t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.